Jabatan Sains dan Matematik

Ketua Bidang: Puan Liew Mui Fah

MATEMATIK Encik Liew Sheau Hong (KP)
Puan Norlida Binti Abdullah (PKP 1)
Encik Bawing Ak Panggi (PKP 2)
SAINS Puan Sri Rahayu bt Morjidi (KP)
Puan Rafidah Mahidi (PKP 1)
Puan Suriya bt. Hamdan (PKP 2)
BIOLOGI Puan Winnie ak Anyan
KIMIA Puan Chai Min Hui
FIZIK Encik Chin Kar Yun
Aktiviti Tahun 2018 2017 2016