Laporan Jabatan Teknik dan Vokasional

Skuad VoTek

Matematik Tambahan, Mat. T, Sains Pertanian, ERT, KHB, Perdagangan, P. Perniagaan, Ekonomi Asas, Ekonomi, ICT dan PJK

Kejayaan:

Program Sekolah Amanah Tahun Ke-2

 • Menghadiri CPD dan PLC
 • Melaksanakan ART Task dan Sasaran Guru (PmS)
 • Peningkatan dalam LO1 dan LO2
 • Mengadakan mini PLC bersama rakan-rakan PLC
 • Komunikasi berkesan
 • Penggunaan TSIP Material secara bermakna dalam PdP.

Mutiara Berfokus

 1. kelas bimbingan berfokus PT3 dan SPM
 2. Aktiviti berpusatkan pelajar
 3. Road To KSSM Project
 • Sesi perkongsian guru-guru yang telah menghadiri kursus KSSM bersama rakan-rakan guru subjek dan ketua jabatan telah dilaksanakan.
 • Perkongsian bahan dan maklumat.

Langkah seterusnya 2017

 • Membangunkan kepimpinan dan pengurusan panitia berkualiti Tinggi (SG 1)
 • Melahirkan Advisory Teacher dan Middle Leader (SG 1)
 • Memajukan kualiti PdPc (SG 2)

2017 Subject Based Class Project

-membuat transformasi ke atas bengkel-bengkel sedia ada.

(Persekitaran PdP Positif SG2)

2016 2017
Bengkel KHB KT SBC RBT 1
Bengkel KHB SP SBC RBT
Bengkel KHB ERT SBC Sains Rumah Tangga

 • Membangunkan 'Physical Education Changing Room' (Persekitaran PdPc Positif -SG2)
 • Memberikan autonomi kepada murid dalam menjalankan aktiviti, mencungkil potensi dan memaksimumkan potensi murid. (SG 3)
 • Mengadakan kolaborasi bersama SVG (SG3)
 • Melibatkan penyertaan ibu bapa dalam aktiviti PdP atau aktiviti Panitia (SG 4)
 • Berkolaborasi bersama komuniti (SG 4)
Disediakan oleh,
Pn Rosita Michael
(Ketua Jabatan Teknik dan Vokasional)